DARNI MOKYKLA

darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa

Kovo 20-24 dienomis mokykloje vyko projektinė savaitė ,,Mes – Žemės vaikai“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Projektinės savaitės tikslas - atkreipti mokinių dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

Projektinės savaitės metu veikė 8-10 kl. mok. nuotraukų paroda ,,Žemės spalvos“,

5-10 kl. mok. piešinių ir plakatų paroda ,,Mokausi Tave mylėti, Žeme“.

Mokyklos visuomeninė slaugytoja I.Kazokienė paruošė stendinį pranešimą 5-10 kl. mok. ,,Aplinkos tarša. Kaip galime padėti gamtai?“ ir

9-10 kl. mok. paskaitą ,,Ką aš turiu žinoti apie plastiką ir jo poveikį sveikatai?“

Chemijos mokytoja Dalia Ratautienė su 8b kl. mok. vedė disputą  ,,Mes - Žemės vaikai“. 

Biologijos mokytoja Rima Žižienė ir fizikos mokytoja Violeta Knygauskienė organizavo 5-7 kl.mok. darbų iš atliekų parodėlę  „Suteik daiktui naują gyvenimą“   

 

Projektinę savaitę organizavo ir renginius vedė mokytojos D.Ratautienė, R.Žižienė, V.Knygauskienė.                                   

Žemės dienos  paminėjimas mūsų mokykloje

Kovo 20-oji diena – pasaulinė Žemės diena. Nuo 1992m. Žemės diena oficialiai įteisinta ir Lietuvoje.

Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje 5-6 kl. 60 mokinių su mokytojomis Rima Žižiene ir Violeta Knygauskiene dalyvavo paskaitoje, skirtoje paminėti pasaulinę Žemės dieną. Mokykloje svečiavosi ir paskaitą skaitė biomedicinos mokslų, ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantas Dominykas Aleknavičius. Mokiniai buvo supažindinti su ekologijos problemomis, naujausiais biomedicinos pasiekimais. Paskaita mokiniams buvo įdomi ir paliko daug gražių įspūdžių.

3
4
2
5
1

Programos tikslas - ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Projekto ataskaita